Gefit

[:en]
Gefit

Gefit’s Philosophy

We all live in a fast changing World.
Globalization today is a challenge. But also an oppotunity.
Whenever production requirements call for new equipment, it is necessary to count on a partner,
who can quarantee know-how, experience, reliability, service at the highest quality standards.
At Gefit People work all over the World everyday to fulfil customer’s expectations and need in assembly nd automation.
At Gefit this has been happening for more than 40 years When İdea take shape, the satisfaction of our customer is our success .
At Gefit we know how globally.
Gefit Company is made up of two production units with more thn 320 workers.
These are all highly qualified specialists in the fields of design, mechnical, electrical engineering and information technology. They are very experienced in the design and manufacture of equipment for many of the most important industrial sectors.

[:tr]
Gefit

Gefit’in Felsefesi;

Hepimiz hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz.
Küreselleşme bugün bir mücadele olduğu kadar aynı zamanda bir fırsat.
Ne zaman üretim gereksinimleri için ekipmana ihtiyaç duyulsa, bir ortak ile çalışılması gerekir. Peki bu bilgi birikimi, deneyim, gerçekçilik, hizmet güvencesi ve yüksek kaliteyi kim temin edecek .
Gefit bu işi 40 yıldır başarı ile gerçekleştirmektedir. Düşünce şekil alırken, müşterimizin memnuniyeti bizim başarımızdır.
Biz Gefit’te küselleşmenin ne olduğunu biliyoruz.
Gefit’in iki üretim biriminde toplamda 320 çalışan bulunmaktadır .
Tasarım , mekanik , elektrik mühendisliği ve enformasyon teknolojileri konusunda son derece nitelikli uzman kadrosuna sahiptir. Bu kadro bir çok önemli sanayi sektöründe deneyimli , ekipman tasarımı ve üretimi konusunda gelişmiş bir ekiptir.

[:]